Kombinované dopravě a překládce patří budoucnost

Univerzální dopravní řešení

Kromě dopravní techniky se rozvíjí také dopravní logistika. Vysoké výnosy při sklizních a dlouhé dopravní trasy tak vyžadují změnu myšlení směrem ke „kombinované dopravě“ a tedy směrem k „procesu překládky“. K tomu je potřeba vhodná technika, kterou nabízí společnost Fliegl

  • v podobě svých mobilních univerzálních překládacích stanic a
  • vozů s výtlačným čelem s novými, výkonnými šnekovými překladači.

Mobilní překládací stanice - inovace v kombinované dopravě

Übliche landwirtschaftliche Anhänger hinter Traktoren hemmen oft den logistischen Fluss beim Abtransport von Häckselmais. Bisher deutlicher Schwachpunkt in der Arbeitskette war vor allem die Übergabe des Ernteguts auf dem Feld oder am Feldrand auf schnellfahrende Transportfahrzeuge wie beispielsweise Lastkraftwagen, die es zu weit entfernt liegenden Fahrsilos großer Biogasanlagen und Rinderställe liefern.

Běžné zemědělské přívěsy za traktory často zpomalují logistický proces při odvozu kukuřičné řezanky. Slabým místem v řetězci jednotlivých pracovních úkonů dosud bylo především přeložení sklizené úrody na poli nebo na souvrati na rychlá dopravní vozidla, jako jsou například nákladní automobily, které následně sklizenou úrodu dopravily do odlehlých pojízdných sil, velkých zařízení na výrobu bioplynu nebo stájí hovězího dobytka.

Takzvaná kombinovaná doprava zajišťuje za takovýchto podmínek rychlou dopravu sklizeného produktu. K tomu jsou potřeba točnice, spojovací článek a tlumič a také jedna technická inovace, která výrazně zlepšuje jak logistiku, tak také „průběh sklizně silážní kukuřice“. Konstruktéři společnosti Fliegl Agrartechnik GmbH v Tögingu tyto prvky spojili do mobilní překládací stanice „Universal“, kterou lze rychle připravit na souvrati a přemístit.

Mezi hlavní přednosti patří šetrnost k půdě, výkonnost a ekonomická efektivita. Na poli tak lze používat výhradně zemědělská dopravní vozidla s pneumatikami s nízkým tlakem, které jsou šetrné k půdě. Sklizený produkt se vykládá do sběrného zásobníku v překládací stanici. Odtamtud se zcela automaticky přeloží na nákladní vozy, které jsou přistaveny na vozovce se zpevněným podkladem. Ty následně sklizený produkt rychle přepraví na odlehlé místo určení. Kombinovaná doprava s využitím nákladních vozidel se na základě praktických zkušeností vyplatí už při vzdálenosti 15 km od pole.

Nákladní automobily s pneumatikami nahuštěnými na vysoký tlak již nemusejí jezdit po polích, které jsou určeny ke sklizni kukuřice, aby se zvýšila efektivita dopravy. Tento úkol přebírají dopravní vozidla s obutím, které je šetrné k půdě, jako jsou například originální vůz s výtlačným čelem a korbový sklápěč od společnosti Fliegl. Po práci tak nezůstávají koleje s hlubokými tlakovými cibulemi, které dlouhodobě snižují kapilaritu a především mají škodlivý vliv na úrodnost dané orné půdy.

Inovativní vybavení mobilní překládací stanice: sestává z jednoho sběrného zásobníku s podlahou s řetězovým dopravníkem a sklápěcími stěnami, šikmého dopravníku, odvažovacího rámu volitelně s cejchovanou nebo necejchovanou váhou, řídicí elektroniky s dotykovou obrazovkou a záznamovým systémem a elektrického generátoru. Překládací stanice dopravuje sklizený produkt do výšky až 5 m, takže lze produkt naložit do každého nákladního vozidla s vysokými stěnami. Nakládací výkon činí až 25 tun za minutu.

Inovace také v oblasti konstrukce: stanice umožňuje celoroční flexibilní použití v zemědělském a průmyslovém provozu, například ke sběru a překládce recyklovatelných zbytkových látek, které se musejí na směny překládat na nákladní vozidla a vážit; například jde o digestát v tuhé fázi ze zařízení na výrobu bioplynu, výtlačky od výrobců ovocných a zeleninových džusů, starý chléb z velkokapacitních pekáren, atd.

Překládací stanice Fliegl vyniká svou myšlenkou a především svou funkcí. Podlaha s řetězovým dopravníkem sběrné jímky optimálně dodává sklizený produkt šikmému dopravníku. Tento proces vyžaduje jen minimální nároky na sílu. Rychlost podlahy s řetězovým dopravníkem a tedy výkon překládací stanice se přizpůsobí hmotnosti sklizeného produktu (vyšší rychlost při lehčím sklizeném produktu, nižší rychlost při zpracování těžšího sklizeného produktu).

Sklízecí vozidla a nákladní vozidla se vybaví jednoduchými „RFID čipy“. Kompletně se zdokumentuje celý tok sklizeného produktu. Cejchovaná váha s kompenzací náklonu určí hmotnost a zapíše na USB klíčenku požadovaná data, která se později zkontrolují. Celé zařízení pracuje zcela automaticky. Na dotykové obrazovce lze vizuálně kontrolovat správnost všech funkcí.

Obrázky