To je JUMBO mezi sklápěči – Silný podvozek – Silný v nasazení.

Třístranný sklápěč TDK-JUMBO

je k dispozici od 8 t až do 16 t

Muldový sklápěč TMK-JUMBO

je k dispozici od 8 t až do 23 t

PDF-Download

(pravé tlačítko myši – cílový soubor zaznamenat jako ...)