Serdecznie zapraszamy na Targi rolnicze/Dni Pola w roku 2019

1. MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA
9-10 LUTY 2019
Fa. Agrotechnik
 
2. SIMA PARIS
24-28 LUTY 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
3. AGROTECH KIELCE 2019
15-17 MARZEC 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
4. OPOLAGRA 2019
14-16 CZERWIEC 2019
Fa. Funrol
 
5. RWZH SZEPIETOWO
29-30 CZERWIEC 2019
Fa. Agrotechnik
 
6. AGRO-TECH MINIKOWO 2019
29-30 CZERWIEC 2019
Fa. Kagro
 
7. AGRO POMERANIA BARZKOWICE 2019
6-8 WRZESIEŃ 2019
Fa. Kagro
 
8. AGRO SHOW BEDNARY
19-22 WRZESIEŃ 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH
 
9. AGRITECHNICA HANNOVER
10-16 LISTOPAD 2019
Fliegl Agrartechnik GmbH

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

1. Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych

Wskazówki ogólne

Niniejsze wskazówki w uproszczony sposób pokazują, co dzieje się z danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w zamieszczonym pod niniejszym tekstem oświadczeniu o ochronie danych.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za rejestrację danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej stanowi zadanie jej operatora. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej witryny.

Jak rejestrujemy Państwa dane?

Z jednej strony gromadzimy Państwa dane za sprawą uzyskanych od Państwa informacji. Mogą to być przykładowo dane wprowadzane do formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy IT przy okazji odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wywołania strony internetowej). Rejestracja tych danych rozpoczyna się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzimy po to, aby zapewnić bezbłędne udostępnianie treści strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu pod względem tych danych?

Mają Państwo w każdym czasie prawo uzyskać nieodpłatnie informacje dotyczące pochodzenia, odbiorców oraz celu zapisanych danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo do żądania ich poprawienia, zablokowania bądź usunięcia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat bądź w razie dalszych wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować, wykorzystując dane podane w stopce redakcyjnej. Równocześnie przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w odpowiednim urzędzie nadzorczym.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia oferentów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie w Internecie może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim przy udziale plików cookies oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania w Internecie odbywa się z reguły anonimowo, nie można go przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takich działań bądź je uniemożliwić, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. Więcej informacji na temat możliwości złożenia sprzeciwu można uzyskać w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Ogólne wskazówki oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony są gromadzone różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych objaśniamy, jakie dane są gromadzone oraz w jakim celu się je wykorzystuje. Dokument wyjaśnia także, jak oraz dlaczego się to odbywa.

Proszę pamiętać, że przekazywanie danych drogą internetową (np. podczas komunikacji e-mailowej) może zawierać luki bezpieczeństwa. Nie można zapewnić pozbawionej luk ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Wskazówki dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Fliegl Agrartechnik GmbH
Josef Fliegl Junior
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf am Inn

Telefon: 086313070
E-mail: info@fliegl.com

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie bądź wraz z innymi osobami decyduje na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów z zakresu przetwarzania danych osobowych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Wyrażoną już zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy wysłać do nas informację w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przeprowadzonego dotychczas przetwarzania danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi w odpowiedzialnym urzędzie nadzorczym

Równocześnie w razie naruszeń ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi w odpowiednim urzędzie nadzorczym. Odpowiedzialny urząd nadzorczy do spraw ochrony danych to krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo przekazać dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody lub w ramach realizacji umowy sobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie umożliwiającym odczyt komputerowy. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby dane były przekazane bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrealizowane jedynie w ramach dostępnych możliwości technicznych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak przykładowo zamówienia lub pytania wysyłane przez Państwa do nas jako operatora strony, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się tam symbol kłódki.

Po aktywowaniu szyfrowania SSL czy też TLS osoby trzecie nie mają dostępu do przekazanych przez Państwa danych.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych w każdym momencie przysługuje Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców, celu przetwarzania oraz ewentualnie prawo do ich poprawiania, blokowania lub usunięcia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat bądź w razie dalszych wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować, wykorzystując dane podane w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec mailingu marketingowego

Stanowi to sprzeciw wobec wykorzystywania udostępnionych w ramach obowiązku informacyjnego danych kontaktowych do przesyłania niepożądanej w wyraźny sposób reklamy lub materiałów informacyjnych. Operatorzy stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie podjęcie kroków prawnych w razie przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem SPAM-u.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wybraliśmy pracownika ochrony danych dla naszej firmy.

Thomas Woidich
Fliegl Agrartechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Straße 1
84453 Mühldorf a. Inn

Telefon: 08631 307-0
E-Mail: thomas.woidich@fliegl.com

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pozwalają dopracować ofertę pod kątem użytkownika, umożliwiając podniesienie poziomu jej skuteczności i bezpieczeństwa. Cookies to niewielkie pliki tekstowe gromadzone na komputerze oraz zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookies związane z sesją”. Po wizycie na stronie internetowej zostają automatycznie usunięte. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, iż będzie informowała na temat przychodzących plików cookies, prosząc o ich akceptację bądź też zablokować przyjmowanie plików cookies w konkretnych przypadkach lub całkowicie, a także aktywować automatycznie usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

Pliki cookies, które są konieczne do prowadzenia komunikacji elektronicznej bądź udostępniania określonych, pożądanych funkcji (np. koszyk zakupowy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies celem bezbłędnego pod względem technicznym oraz zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania w Internecie), w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych traktuje się je odrębnie.

Pliki dzienników serwerów

Operator stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwerów, które Państwa przeglądarka przekazuje nam w sposób zautomatyzowany. Są to:

  • typ oraz wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Odnośnik URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Godzina zapytania serwerowego
  • Adres IP

Nie przeprowadza się kompilacji tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub do działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapisane zostają Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi, co pozwala na realizację zapytania oraz kontakt w razie późniejszych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie wprowadzonych do formularza kontaktowego danych odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Tę zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy wysłać do nas informację w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przeprowadzonego dotychczas przetwarzania danych osobowych.

Wprowadzone do formularza kontaktowego dane przechowujemy do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na zapisywanie lub ich dalsze przechowywanie będzie bezcelowe (na przykład po zakończonej realizacji zapytania). Nie narusza to obowiązkowych przepisów ustawowych, w tym w szczególności okresów przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Rejestracja na niniejszej stronie internetowej umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do umożliwienia korzystania z oferty lub usługi stanowiącej powód rejestracji. Należy podać pełne dane obowiązkowe, o które zostaną Państwo zapytani podczas rejestracji. W innym wypadku prośba o rejestrację zostanie odrzucona.

Celem poinformowania Państwa na temat ważnych zmian dotyczących zakresu oferty bądź w razie zmian potrzebnych z przyczyn technicznych wykorzystamy do kontaktu adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie wprowadzonych podczas rejestracji danych odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażoną już zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy wysłać do nas informację w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przeprowadzonego dotychczas przetwarzania danych osobowych.

Zgromadzone podczas rejestracji dane są przechowywane tylko na czas bycia zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej, po derejestracji zostają usunięte. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przyciski „Lubię to” oraz udostępniania)

Na naszych stronach internetowych zintegrowane zostały wtyczki portalu społecznościowego Facebook, oferenta Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki portalu Facebook można rozpoznać na podstawie logo firmy Facebook lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek portalu Facebook znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas wizyty na naszej stronie wtyczka umożliwi utworzenie bezpośredniego połączenia pomiędzy przeglądarką oraz serwerem Facebook. Facebook otrzyma tym samym informacje, że użytkownik o określonym adresie IP odwiedził naszą stronę internetową. Jeśli po zalogowaniu się na konto portalu Facebook klikną Państwo przycisk „Lubię to”, można podlinkować treści naszych stron na profilu Facebook. Pozwoli to serwisowi Facebook przyporządkować wizytę na naszej witrynie do Państwa konta użytkownika. Proszę pamiętać, że jako operator stron nie znamy treści przekazywanych danych ani nie wiemy, jak są one wykorzystywane przez portal Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł powiązać wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika, proszę się wylogować z konta użytkownika Facebook.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcje usługi do przeprowadzania analiz sieciowych Google Analytics. Jest ona udostępniana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookies”. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wygenerowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników, co pozwala mu zoptymalizować ofertę sieciową oraz reklamę.

Wtyczki do przeglądarki

Zapisywaniu cookies można zapobiec, w odpowiedni sposób konfigurując przeglądarkę; proszę jednak pamiętać, iż w takim wypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie. Dodatkowo, istnieje możliwość zapobieżenia rejestracji wygenerowanych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) oraz ich przekazywaniu do Google oraz przetwarzaniu przez tę firmę pod warunkiem pobrania oraz instalacji dostępnej pod tym linkiem wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na rejestrowanie danych

Klikając poniższy link, można uniemożliwić rejestrację danych przez usługę Google Analytics. Wygenerowany zostanie plik cookie typu opt-out zapobiegający rejestracji danych podczas późniejszych wizyt na tej stronie internetowej. Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń, zaś korzystając z usługi Google Analytics, w pełni przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich urzędów ds. ochrony danych.

Dane demograficzne w usłudze Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań osób odwiedzających dane strony internetowe. Te dane pochodzą z reklam Google prezentowanych na podstawie zainteresowań oraz z danych użytkowników oferentów trzecich. Nie można ich przyporządkować do określonych osób. W każdym momencie mają Państwo możliwość dezaktywowania tej funkcji poprzez ustawienia wyświetlanych opcji na koncie Google. Mogą Państwo także wyłączyć rejestrację danych przez Google Analytics, podobnie jak w punkcie „Brak zgody na rejestrację danych”.

7. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeżeli chcą Państwo subskrybować oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy innych danych bądź są one gromadzone dobrowolnie. Te dane wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania pożądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie wprowadzonych do formularza newslettera danych odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażoną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail lub ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, wykorzystując w tym celu link wyrejestrowujący z newslettera. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przeprowadzonego dotychczas przetwarzania danych osobowych.

Przekazane do celu subskrypcji newslettera dane są przechowywane aż do czasu rezygnacji z niej oraz zostają usunięte po zakończeniu subskrypcji. Nie narusza to istoty danych, które są przechowywane przez nas do innych celów (na przykład adresów e-mail członków).

CleverReach

Do wysyłania newslettera ta strona internetowa wykorzystuje usługę CleverReach. Jest ona oferowana przez firmę CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa umożliwiająca organizację oraz analizę wysyłki newslettera. Podane przez Państwa w ramach subskrypcji newslettera dane, np. adres e-mail, są przechowywane na serwerach firmy CleverReach w Niemczech lub w Irlandii.

Wysyłanie newsletterów za pośrednictwem tej opcji umożliwia analizę zachowania ich odbiorców. Można między innymi przeanalizować, ilu użytkowników otworzyło wiadomość z newsletterem oraz jak często klikano poszczególne linki w nim zawarte. Dzięki tak zwanej opcji Conversion Tracking można także przeanalizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze miało miejsce zdefiniowane zawczasu działanie (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pośrednictwem newslettera CleverReach można uzyskać tutaj: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Tę zgodę można odwołać w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przeprowadzonego dotychczas przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były poddawane analizie przez usługę CleverReach, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem znajduje się odpowiedni link. Dodatkowo, z subskrypcji newslettera można też zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej.

Przekazane do celu subskrypcji newslettera dane są przechowywane aż do czasu rezygnacji z niej; gdy to się stanie, zostają usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Nie narusza to istoty danych, które są przechowywane przez nas do innych celów (na przykład adresów e-mail członków).

Bliższe informacje zawierają zasady ochrony danych osobowych CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych dotyczących zlecenia

Zawarliśmy z firmą CleverReach umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń, zaś korzystając z usługi CleverReach, w pełni przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich urzędów ds. ochrony danych.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki obsługiwanej przez Google strony YouTube. Operatorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po wizycie na jednej z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube zostanie utworzone połączenie z serwerami firmy YouTube. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, którą ze stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie YouTube, serwis będzie mógł przyporządkować zachowanie w Internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube pozwala odpowiednio prezentować nasze oferty internetowe. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod poniższym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki sieci Web Google

Celem jednolitej prezentacji czcionek ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki sieci Web udostępnione przez Google. Po uruchomieniu strony internetowej przeglądarka załadowuje wymagane czcionki sieci Web w pamięci podręcznej, co pozwala poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. Dzięki temu firma Google dowie się, że za pośrednictwem Państwa adresu IP uruchomiono naszą stronę internetową. Korzystanie z czcionek sieci Web Google pozwala jednolicie oraz odpowiednio prezentować nasze oferty internetowe. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek sieci Web, zostanie wyświetlona standardowa czcionka Państwa komputera.

Więcej informacji dotyczących czcionek sieci Web Google można znaleźć na stronie internetowej https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Za pośrednictwem API ta strona wykorzystuje usługę mapową Google Maps. Jest ona udostępniana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania adresu IP. Te informacje są przeważnie przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych.

Korzystanie z usługi Google Maps odbywa się w celu odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych oraz po to, aby ułatwić odnalezienie przedstawianych na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.