Překládací technika od společnosti Fliegl

Šnekové překladače 400 a 600

  • Šnekové překladače pro kukuřičnou siláž s překládacím výkonem až 14 m³/min.
  • Šnekové překladače pro sklizené obilí s překládacím výkonem až 450 t/h
  • Šnekový překladač s frézovacím válcem pro siláž, štěpku, sušený slepičí trus, atd. - překládací výkon až 14 m³/min.

Šnekový překladač zaplňuje mezeru

Nový šnekový překladač s vysokým výkonem, typ 600 (průměr trubek 60 cm), doplňuje proces překládání v kombinované dopravě. Jako překládací stanice zaplňuje mezeru ve sledu pracovního postupu mezi sklizní siláže nebo výrobou kompostu nebo štěpky na jedné straně a dálkovou dopravou příslušného sklizeného produktu nebo vyrobeného produktu na druhé straně.

V závislosti na účelu a místu použití dopravuje šnekový překladač materiál, který se nakládá na souvratích u polních nebo lesních cest, na nákladní vozidla pro dálkovou dopravu do plochých sil, zásobních komor nebo cisteren pro zařízení na výrobu bioplynu. Výhody: zemědělci a zemědělské podniky zabývající se výrobou zdrojů energie, podniky zemědělských služeb a dopravci, jakož i závody na výrobu kompostu a pily, mohou celý rok všestranně používat vozy s výtlačným čelem Fliegl. Bezproblémová doprava rozmanitých materiálů, včetně těch, s nimiž se obtížně manipuluje, jako jsou kukuřice, tráva, siláže všeho druhu, štěpek, kompost, atd., až do výšky 5,3 metru.

Elektronickým zařízením lze automatizovat rovnoměrný přísun nakládaného materiálu ke šnekovému překladači na zádi překládacího vozu. Řízení reguluje dávkování posuvné podlahy a brání ucpávání v distribučních válcích a šnekových podavačích. Tím se významně sníží obvyklá rázová zatížení pomocného hřídele. Ušetří se také vynaložená energie. V důsledku tak vzroste překládací výkon. V praktických zkouškách byly naměřeny velmi vysoké překládací výkony, například v případě štěpky až 14,0 m³/min, v případě travnaté siláže až 10,0 m³/min a v případě kukuřičné siláže až 12,0 m³/min.

Elektronické řízení (VarioSens ISOBUS) usnadňuje práci řidiči: ten nemusí neustále kontrolovat a upravovat tok materiálu k distribučním válcům, šnekovým podavačům a šnekovému podavači. Tento úkol přebírají snímače, které pomocí regulátoru řídí dávkování posuvné podlahy: při hustém toku materiálu se rychlost dávkování sníží, při nízkém toku materiálu se zvýší. Palubní počítač umožňuje zadat konkrétní hodnoty podle nakládaného materiálu, které zaručí rovnoměrné a neustálé plnění šnekových podavačů a šnekového podavače.